Skeibrok

Jordskifte foto 86/+


aasmundtveit_2002_tapsgarantien.pdf
aasmundtveit_2002_tapsgarantien.pdfTAPSGARANTI - Jordskifte41 views
Jordskifterettens_mange_muligheter.pdf
Jordskifterettens_mange_muligheter.pdfTAPSGARANTI ! AVSLUTTE SAKEN.26 views§ 3-18.Vern mot tap
Jordskifteløysinga skal ikkje føre til at kostnadene og ulempene blir større enn nytten for nokon eigedom eller bruksrett.
En løsning som er til fordel for en eller flere av partene, men - derimot bare fører til tap for en annen, kan ikke gjennomføres. Det er dette som ligger i utrykket Tapsgaranti.
Denne tapsgarantien i jordskifteloven sikrer at alle parter gis en gunstig løsning, og er den største fordelen ved å søke løsning i Jordskifteretten.
Skeibrok_NIBIO-13-klasser.jpg
Skeibrok_NIBIO-13-klasser.jpgNIBIO AR5 - Skeibrok - 13 klasser419 views
Jordskifte-Steg-For-Steg-2019.pdf
Jordskifte-Steg-For-Steg-2019.pdfMeget bra innføring - burde utleveres til alle involverte førstegangs "Jordskiftere".54 viewsDet en må ha klart for seg, er at det er stor forskjell på den som krever jordskifte og de som blir trukket inn. Ingen skal tape på et jordskifte, da skal det ikke gjennomføres.
Jordskifterettens-saksbehandlingsregler---forslag-til-forenkling-og-okt-fokus-pa-effektivitet-Bjerva.pdf
Jordskifterettens-saksbehandlingsregler---forslag-til-forenkling-og-okt-fokus-pa-effektivitet-Bjerva.pdfJordskifteretten Saksbehandlingsregler.35 viewsForslag til forenkling og økt fokus på effektivitet
 
5 files on 1 page(s)