loading...
86 ETTER HOGST
86 FØR HOGST
NIBIO - GÅRDSKART
NIBIO AREAL
NIBIO TEIGNIVÅ
NIBIO
VIDEO - 3
VIDEO - 2
VIDEO - 4
VIDEO - 7
TIPS OSS
ETTER HOGST

SATELITTKART ETTER HOGST - VERDIKART - SKEIBROK 86
Klikk på kartet for å se på nettet, bruk: "Switch map" velg Apple

86 etter hogst 20201029 164718
På dette satelittfotoet vises det hvor det er tatt ut skog. Dette sier meg mye om høy bonitet, og fordrer derfor prising etter dette.
---------
NIBIO-kart oppdatert 10-2020 - Etter at Øystein endrer bruksnummer på Skeibrok 26.10.2020. Fra Gardskart.noFØR HOGST

SATELITTKART FØR HOGST - VERDIKART - SKEIBROK 86
Klikk på kartet for å se på nettet, bruk: "Switch map" velg Google

SKEIBROK 8686 for hogst 20201029 164637
Hvorfor har utmarken så forskjellig prising ? I nordre del er det priset 2-4 ganger så høyt som teigene mot sør. 
I følge dette satelittbildet fra 2017 kan dette lang fra være riktig. Ref. 86/12 - 86/1

NIBIO-kart oppdatert 10-2020 - Etter at Øystein endrer bruksnummer på Skeibrok 26.10.2020. Fra Gardskart.noNIBIO

Her kan du se hvilke type beskaffenhet din jord / eiendom har i offesiell vurdering. 
Hentet fra NIBIO - Gårdskart - 86/12 - Legg inn din egen eiendom under menyen "Legg til".
NYTT SATELITTKART   Velg "Switch Map" Apple Map ( Etter hogst ) eller ESRI Map ( Før hogst )

NIBIO AREAL

NIBIO BEREGNINGER PÅ AREALNIVÅ - SKEIBROK 86


NIBIO TEIGNIVÅ

NIBIO BEREGNINGER PÅ TEIGNIVÅ - SKEIBROK 86

NIBIO

Take a look at our Youtube channel: https://www.youtube.com/smartfishfarm
SKEIBROK 3

Take a look at our Youtube channel: https://www.youtube.com/smartfishfarm
SKEIBROK 2

Take a look at our Youtube channel: https://www.youtube.com/smartfishfarm
SKEIBROK 4

Take a look at our Youtube channel: https://www.youtube.com/smartfishfarm
SKEIBROK 7

Take a look at our Youtube channel: https://www.youtube.com/smartfishfarm
TIPS OSS
Fill out my online form.
loading...
VIKTIG DOM
TAPSGARANTI
JORDSKIFTE - 2
JORDSKIFTE - 3
JORDSKIFTE - 4
JORDSKIFTE - EKSEMPEL
JORDLOVA
TVISTELOVEN
GJERDELOVA
BEITELOVA
VIKTIG DOM

Jordskifte - 1
 

Jordskifte - 2

Jordskifte - 3

Jordskifte - 4

Jordskifte - Eksempel

JORDLOVA

TVISTELOVEN

GJERDELOVEN
BEITELOVEN

En Jordskiftesak er nok en ny opplevelse for mange - og kanskje dyrekjøpte erfaringer etter gjennomføring - dersom det blir en gjennomføring. Enkelte personer bruker Jordskifte utelukkende for å fremme egen interesse. Hvordan er det da med sannhetsgehalten i opplysningene som blir fremført ? Det er svært viktig å stille seg det spørsmålet. 
Er det personen som har fremmet "søksmålet" som har lengst og flest erfaringer med Jordskifteretten ? Undersøkelser viser at dette er tilfellet. De resterende som blir trukket inn i en jordskiftesak, sitter som førstegangsdeltakere, helt uten erfaring i en jordskiftesak - og langt fra hvilke rettigheter som gjelder fra dag en ! Blir det da likebehandling, når alt skal foregå på kortest mulig tid - over hodet på flertallet ? Jeg tror ikke det. Får en tilstrekkelig informasjon fra "dommer", både fra starten og under prosessen ? Jeg tror ikke det, og det er heller ikke min erfaring. Skal en forvente at en snekker, rørlegger, kaptein eller ingeniør skal stille på samme nivå som en bonde. som er oppvokst på gård, har gjennomført flere jordskifte, jeg tror ikke det. Blir dette tatt tilstrekkelig hensyn til ? Nei, jeg tror ikke det. 
En av studiene jeg har lagt inn over, vider nettopp dette. Følg med i saken vår - jeg skal iallefall bruke min kunnskap, innen mitt fagfelt, til å synliggjøre det meste.

Martin Vindheim

Style is not a Display of Wealth

But an Expressions of Imagination